• SMV

    • 1. Schülersprecherin: Bianca Marozsan (Bildmitte)

      2. Schülersprecherin: Vanessa May (Bild rechts)

      3. Schülersprecherin: Julia Schedlbauer (Bild links)